CORNEA 2024: XVI Międzynarodowe Sympozjum – „Postępy w Diagnostyce i Terapii Schorzeń Rogówki”

W dn. 29.02.-02.03.2024 r. w Katowicach, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Europie, poświęcone innowacyjnym metodom diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki – CORNEA 2024.

W sesji inauguracyjnej, 29.02.2024 Pan Prof. Dariusz Dobrowolski wygłosił wykład „Metoda biodruku jako potencjalnie nowe podejście do rusztowania fibrynowego w celu regeneracji rogówki”.

Dzielimy się doświadczeniem!

Podczas V Kongresu „Zdrowie Polaków”, odbywającego się w dniach 13-14 listopada br. w Kajetanach, zaprezentowane zostały trzy realizowane z udziałem Acellmedu:
– onkologiczny – „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA” (RPO 1.2 WSL)
– antywirusowy – „Platforma przeciwwirusowa dla wirusów z grupy SARS (w tym SARS-CoV-2), MERS i GRYPĘ, nakierowana na wiązanie wirusa z receptorem ACE2” (grant ABM)
– okulistyczny – „Opatrunek biodegradowalny do rekonstrukcji rogówki z komórkami rąbka rogówki, przygotowany w ramach przeszczepu autologicznego, z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D” (RPO 1.2 WSL)

16 European Public Health Conference #EPH2023

Ostatni dzień na 16 European Public Health Conference #EPH2023 niestety już niemal za nami. To był bardzo intensywny czas – nieprawdopodobnie inspirujący. Możliwość spotkania z przedstawicielami World Health Organization, European Commission i międzynarodowym gronem badaczy, naukowców i praktyków, skupionych wokół jednego celu: zadbania o lepszą, zrównoważoną przyszłość dla ludzkości.

Fundamentem naszych działań jako Zespołu Acellmed jest szukanie odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania zdrowia publicznego. Niewątpliwie – co widać mocno w programie – wciąż takim wyzwaniem pozostaje COVID-19.