Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa peptydu o długości 32 aminokwasów” (1/Z/23)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 ↓ swz 1-Z-23_JZJ (415 kB)swz 1-Z-23 (147 kB)wyjasnienia 1-Z-23_24.02.2023.pd f (244 kB)1Z23 Dostawa peptydu – wyjaśnienie2 do pytania (209 kB)1Z23 Dostawa peptydu – wynik postępowania (393 kB)

Acellmed został zauważony w konkursie #HuaweiStartupChallenge3

Miło nam poinformować, że Acellmed i nasz projekt rogówkowy, realizowany we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz badaczami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został zauważony w konkursie #HuaweiStartupChallenge3, organizowanym przez @Huawei Polska i @Startup Academy. Pomyślnie przeszliśmy dwa pierwsze etapy konkursu i tym samym znaleźliśmy się w…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych” (6/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ swz 6-Z-22 (90 kB)6Z22 Dostawa materiałów medycznych – SWZ (3 MB)6Z22 Dostawa materiałów…

Nawiązanie współpracy naukowej z Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Miło jest nam poinformować, iż w dn. 08.11.2022 r. została podpisana Umowa o współpracy naukowej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, a konsorcjum: firmą Acellmed Sp. z o.o. i Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Współpraca naukowa będzie polegającą na weryfikacji aktywności terapeutycznej i swoistości działania opracowywanego przez konsorcjum Acellmed – ŚPTM Kardio-Med Silesia leku przeciwko ostrej białaczce szpikowej (AML) na komórkach białaczkowych pacjentów chorujących na AML leczących się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych” (5/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ swz 5-Z-22 (87 kB)swz 5-Z-22 (613 kB)278_2022 Uczestnicy postępowania 5Z22 (623 kB)unieważnienie 5-Z-22…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań” (4/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach ↓ swz 4-Z-22 (783 kB)swz 4-Z-22 (769 kB)4Z22 Dostawa produktów do wykonywania…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę środków ochrony indywidualnej” (3/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ 3Z22 Dostawa środków ochrony indywidualnej – SWZ (4 MB)3-Z-22 SWZ (95 kB)3Z22 Dostawa…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę produktów do wykonywania badań” (2/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ 2Z22 Dostawa produktów do wykonywania badań – SWZ (3 MB)swz 2-Z-22 (98 kB)2Z22…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań oraz środków ochrony indywidualnej” (1/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Data otwarcia: 12.07.2022 ↓ SIWZ 1Z22 (3 MB)ACELLMED_SWZ 1-Z-22_KLG (104 kB)Wyjaśnienia1 1-Z-22 Rogówka (193…