ACELLMED wyróżniony prestiżową nagrodą CEBioForum Award 2024!

Z nieukrywaną dumą dzielimy się naszym ostatnim sukcesem: Acellmed – innowacje bio-tech dla poprawy zdrowia i jakości życia został wyróżniony prestiżową nagrodą CEBioForum Award 2024 w kategorii R&D Collaboration na Central European BioForum 2024. To dla nas wielkie wyróżnienie – i, nie ukrywamy, chwila wzruszenia – rezultaty naszej pracy, setek burz mózgów (wspólnych i indywidualnych) i tysięcy godzin w labach zostały dostrzeżone i tak wysoko ocenione – docenione.…

CORNEA 2024: XVI Międzynarodowe Sympozjum – „Postępy w Diagnostyce i Terapii Schorzeń Rogówki”

W dn. 29.02.-02.03.2024 r. w Katowicach, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Europie, poświęcone innowacyjnym metodom diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki – CORNEA 2024.

W sesji inauguracyjnej, 29.02.2024 Pan Prof. Dariusz Dobrowolski wygłosił wykład „Metoda biodruku jako potencjalnie nowe podejście do rusztowania fibrynowego w celu regeneracji rogówki”…

ACELLMED ZOSTAŁ ZAUWAŻONY W KONKURSIE #HUAWEISTARTUPCHALLENGE3

Miło nam poinformować, że Acellmed i nasz projekt rogówkowy, realizowany we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz badaczami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został zauważony w konkursie #HuaweiStartupChallenge3, organizowanym przez @Huawei Polska i @Startup Academy. Pomyślnie przeszliśmy dwa pierwsze etapy konkursu i tym samym znaleźliśmy się w gronie 20 najlepszych polskich startupów (wyłonionych ze 168)…

Celem ACELLMED jest:

Acellmed to start-up powstały w roku 2019 jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionalnego i światowego rynku na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu farmacji i biotechnologii. Zajmujemy się rozwojem produktów leczniczych, które zapewniają optymalną skuteczność i bezpieczeństwo. Dysponujemy dostępem do nowoczesnego zaplecza badawczo-naukowym. Współpracujemy z ambitnymi naukowcami oraz działamy w oparciu o nowoczesny i dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie farmacji i biotechnologii medycznej – szczególnie rozwiązań opartych o technologię mikroRNA, komórki macierzyste oraz liposomowe nośniki leków (nanotechnologia). Swoją ofertę Acellmed kieruje do wiodących przedstawicieli Big Pharmy, jednostek B+R, firm biotechnologicznych z kraju i świata.

Preparat leczniczy do rekonstrukcji rogówki przygotowywany z wykorzystaniem technologii biodruku 3D

Innowacyjny lek z zakresu spersonalizowanej, liposomowej terapii ostrej białaczki szpikowej, ostrej białaczki mieloblastycznej, opartego na małych, inhibitorowych RNA

Komórki macierzyste, w tym iPSC i komórki rąbka rogówki

Lek do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Badania komercyjne

Jedną z głównych przyczyn wstrzymania badań nad nowymi lekami jest kardiotoksyczność. Przepisy nakazują poddanie nowych, obiecujących cząsteczek terapeutycznych rygorystycznym testom toksyczności za pomocą tradycyjnych metod in vitro oraz referencyjnych modeli zwierzęcych. Testy te nie oddają jednak w pełni reakcji ludzkiego organizmu na działanie leków i nie pozwalają na wykrycie wielu potencjalnie toksycznych dla serca substancji. Bezpośrednie badania leków na kardiomiocytach ludzkich pozwalają ograniczyć wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych a zarazem stwarzają unikatowe możliwości testowania i dobierania leków korygujących określone wady komórek serca. Są zatem także podstawą medycyny spersonalizowanej.

 

Acellmed opracowuje także technologię „serca na chipie”, w której dzięki wykorzystaniu zminiaturyzowanych układów mikroprzepływowych możliwe będzie badanie interakcji pomiędzy różnymi typami komórek serca, a w przyszłości innych narządów.

Wytwarzanie linii komórek iPSC oraz kardiomiocytów

Acellmed wykorzystuje do badań ludzkie komórki krwi obwodowej (leukocyty), które skutecznie reprogramuje do iPSC, a następnie z bardzo wysoką wydajnością różnicuje je do komórek serca – kardiomiocytów. W ten sposób tworzymy banki komórek iPSC od osób zdrowych oraz cierpiących na choroby serca – np. genetycznie uwarunkowane kardiomiopatie pierwotne i wtórne.

Preparat z dziedziny medycyny regeneracyjnej, w postaci leku będącego połączeniem komórek macierzystych rąbka rogówki wraz z przejrzystym rusztowaniem fibrynowym służącym do wykonania zabiegu odbudowy rogówki u pacjentów ze zmianami o różnej etiologii. Zastosowanie preparatu zakłada przeszczep autologiczny komórek pobranych od indywidualnego pacjenta i namnożonych w warunkach laboratoryjnych, które następnie będą nanoszone na biodegradowalne fibrynowe rusztowanie przygotowane w technologii 3D.
abm-znaki
W ramach aktualnych strategicznych działań związanych z rozwojem innowacyjnej oferty, Acellmed skupia się na opracowaniu unikalnego rozwiązania będącego oryginalnym nanoterapeutykiem nie mającym dotychczas odpowiednika na rynku światowym, skuteczny w zwalczaniu infekcji SARS-CoV-2 oraz hamowaniu postępu choroby COVID-19. Jak dotąd nie znaleziono podobnego podejścia jeśli chodzi o konstrukcję leku przeciwwirusowego dedykowanego koronawirusowi SARS-CoV-2. Konstrukcja ta może okazać się skuteczna w stopniu podobnym lub przewyższającym skuteczność mieszanin ludzkich lub humanizowanych przeciwciał monoklonalnych. Lek ten znacznie zmniejsza zmienność mutacyjną ludzkiej ACE2, natomiast podejście uwzględniające peptydy o sekwencji identycznej z fragmentami białka ACE2 zapewnia brak oporności na lek w przyszłości.
Działania prowadzone będą w oparciu o mikroRNA zastosowane w terapii onkologicznej – co jest aktualnie światowym trendem w obszarze leczenia onkologicznego. Celem będzie powstanie nowego unikalnego produktu jakim jest zestaw nanomolekularny oparty na hamujących RNA leków kierowanych swoiście do komórek białaczkowych (blastów) charakteryzujących się występowaniem specyficznych markerów. W zależności od charakterystyki poszczególnych typów ostrej białacki szpikowej (OBS) możliwe będzie stosowanie jednego lub mieszaniny preparatów stosowanych w monoterapii lub terapii skojarzonej ze zmniejszonymi dawkami cytostatyków lub innych leków hamujących postęp schorzenia.

Nasi odbiorcy

Biznes

 • Przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny

Nauka

 • Naukowcy zainteresowani prowadzeniem badań na iPSC i różnicowanych z nich komórkach

Służba zdrowia

 • Jednostki służby zdrowia (szpitale, kliniki, instytuty)

Nasza oferta

Produkty

 • Gotowe linie iPSC oraz kardiomiocytów
 • Przeprowadzenie pełnej procedury uzyskiwania iPSC i komórek różnicowanych dla badaczy zainteresowanych ich wykorzystaniem

Usługi badawcze

Badanie bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych leków
 • Kompleksowe badanie toksyczności substancji – potencjalnych leków przeciwnowotworowych
 • Badanie skuteczności leków w korekcji wad kardiomiocytów wynikających z zaburzeń ich funkcji spowodowanych mutacjami lub działaniem leków przeciwnowotworowych

Badanie toksyczności zanieczyszczeń środowiskowych

 • Oferujemy przedsiębiorcom i jednostkom służby zdrowia oraz administracji badania toksyczności, w tym potencjalnej kardiotoksyczności substancji podejrzewanych o zagrożenie środowiskowe
Nasza oferta umożliwi naukowcom i firmom prowadzącym badania nad nowymi lekami wybranie bezpieczniejszych substancji, ograniczenie kosztów niezbędnych badań przedklinicznych, zwiększy szanse na szybsze wprowadzenie nowych leków.

Formularz Kontaktowy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.

  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową : biuro@acellmed.pl

  3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, hostingodawcy strony www.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym momencie.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

  Adres

  ACELLMED Sp. z o. o.
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
  41-800 Zabrze
  biuro@acellmed.pl
  Mobilny punkt wymazowy
  Czynne: pon-niedz 8:00-16:00