ACELLMED wyróżniony prestiżową nagrodą CEBioForum Award 2024!

Z nieukrywaną dumą dzielimy się naszym ostatnim sukcesem: Acellmed – innowacje bio-tech dla poprawy zdrowia i jakości życia został wyróżniony prestiżową nagrodą CEBioForum Award 2024 w kategorii R&D Collaboration na Central European BioForum 2024. To dla nas wielkie wyróżnienie – i, nie ukrywamy, chwila wzruszenia – rezultaty naszej pracy, setek burz mózgów (wspólnych i indywidualnych) i tysięcy godzin w labach zostały dostrzeżone i tak wysoko ocenione – docenione.…

CORNEA 2024: XVI Międzynarodowe Sympozjum – „Postępy w Diagnostyce i Terapii Schorzeń Rogówki”

W dn. 29.02.-02.03.2024 r. w Katowicach, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Europie, poświęcone innowacyjnym metodom diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki – CORNEA 2024.

W sesji inauguracyjnej, 29.02.2024 Pan Prof. Dariusz Dobrowolski wygłosił wykład „Metoda biodruku jako potencjalnie nowe podejście do rusztowania fibrynowego w celu regeneracji rogówki”…

ACELLMED ZOSTAŁ ZAUWAŻONY W KONKURSIE #HUAWEISTARTUPCHALLENGE3

Miło nam poinformować, że Acellmed i nasz projekt rogówkowy, realizowany we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz badaczami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został zauważony w konkursie #HuaweiStartupChallenge3, organizowanym przez @Huawei Polska i @Startup Academy. Pomyślnie przeszliśmy dwa pierwsze etapy konkursu i tym samym znaleźliśmy się w gronie 20 najlepszych polskich startupów (wyłonionych ze 168)…

Celem ACELLMED jest:

Acellmed to start-up powstały w roku 2019 jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionalnego i światowego rynku na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu farmacji i biotechnologii. Zajmujemy się rozwojem produktów leczniczych, które zapewniają optymalną skuteczność i bezpieczeństwo. Dysponujemy dostępem do nowoczesnego zaplecza badawczo-naukowym. Współpracujemy z ambitnymi naukowcami oraz działamy w oparciu o nowoczesny i dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie farmacji i biotechnologii medycznej – szczególnie rozwiązań opartych o technologię mikroRNA, komórki macierzyste oraz liposomowe nośniki leków (nanotechnologia). Swoją ofertę Acellmed kieruje do wiodących przedstawicieli Big Pharmy, jednostek B+R, firm biotechnologicznych z kraju i świata.

Preparat leczniczy do rekonstrukcji rogówki przygotowywany z wykorzystaniem technologii biodruku 3D

Innowacyjny lek z zakresu spersonalizowanej, liposomowej terapii ostrej białaczki szpikowej, ostrej białaczki mieloblastycznej, opartego na małych, inhibitorowych RNA

Komórki macierzyste, w tym iPSC i komórki rąbka rogówki

Lek do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Badania komercyjne

Preparat z dziedziny medycyny regeneracyjnej, w postaci leku będącego połączeniem komórek macierzystych rąbka rogówki wraz z przejrzystym rusztowaniem fibrynowym służącym do wykonania zabiegu odbudowy rogówki u pacjentów ze zmianami o różnej etiologii. Zastosowanie preparatu zakłada przeszczep autologiczny komórek pobranych od indywidualnego pacjenta i namnożonych w warunkach laboratoryjnych, które następnie będą nanoszone na biodegradowalne fibrynowe rusztowanie przygotowane w technologii 3D.
abm-znaki
W ramach aktualnych strategicznych działań związanych z rozwojem innowacyjnej oferty, Acellmed skupia się na opracowaniu unikalnego rozwiązania będącego oryginalnym nanoterapeutykiem nie mającym dotychczas odpowiednika na rynku światowym, skuteczny w zwalczaniu infekcji SARS-CoV-2 oraz hamowaniu postępu choroby COVID-19. Jak dotąd nie znaleziono podobnego podejścia jeśli chodzi o konstrukcję leku przeciwwirusowego dedykowanego koronawirusowi SARS-CoV-2. Konstrukcja ta może okazać się skuteczna w stopniu podobnym lub przewyższającym skuteczność mieszanin ludzkich lub humanizowanych przeciwciał monoklonalnych. Lek ten znacznie zmniejsza zmienność mutacyjną ludzkiej ACE2, natomiast podejście uwzględniające peptydy o sekwencji identycznej z fragmentami białka ACE2 zapewnia brak oporności na lek w przyszłości.
Działania prowadzone będą w oparciu o mikroRNA zastosowane w terapii onkologicznej – co jest aktualnie światowym trendem w obszarze leczenia onkologicznego. Celem będzie powstanie nowego unikalnego produktu jakim jest zestaw nanomolekularny oparty na hamujących RNA leków kierowanych swoiście do komórek białaczkowych (blastów) charakteryzujących się występowaniem specyficznych markerów. W zależności od charakterystyki poszczególnych typów ostrej białacki szpikowej (OBS) możliwe będzie stosowanie jednego lub mieszaniny preparatów stosowanych w monoterapii lub terapii skojarzonej ze zmniejszonymi dawkami cytostatyków lub innych leków hamujących postęp schorzenia.

Nasi odbiorcy

Biznes

 • Przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny

Nauka

 • Naukowcy zainteresowani prowadzeniem badań na iPSC i różnicowanych z nich komórkach

Służba zdrowia

 • Jednostki służby zdrowia (szpitale, kliniki, instytuty)

Nasza oferta

Produkty

 • Gotowe linie iPSC oraz kardiomiocytów
 • Przeprowadzenie pełnej procedury uzyskiwania iPSC i komórek różnicowanych dla badaczy zainteresowanych ich wykorzystaniem

Usługi badawcze

Badanie bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych leków
 • Kompleksowe badanie toksyczności substancji – potencjalnych leków przeciwnowotworowych
 • Badanie skuteczności leków w korekcji wad kardiomiocytów wynikających z zaburzeń ich funkcji spowodowanych mutacjami lub działaniem leków przeciwnowotworowych

Badanie toksyczności zanieczyszczeń środowiskowych

 • Oferujemy przedsiębiorcom i jednostkom służby zdrowia oraz administracji badania toksyczności, w tym potencjalnej kardiotoksyczności substancji podejrzewanych o zagrożenie środowiskowe
Nasza oferta umożliwi naukowcom i firmom prowadzącym badania nad nowymi lekami wybranie bezpieczniejszych substancji, ograniczenie kosztów niezbędnych badań przedklinicznych, zwiększy szanse na szybsze wprowadzenie nowych leków.

Formularz Kontaktowy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.

  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową : biuro@acellmed.pl

  3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, hostingodawcy strony www.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym momencie.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

  Adres

  ACELLMED Sp. z o. o.
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
  41-800 Zabrze
  biuro@acellmed.pl
  Mobilny punkt wymazowy
  Czynne: pon-niedz 8:00-16:00