Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługi sporządzania analiz biostatystycznych wyników badań w projekcie” (5/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ SWZ 5ABM23 (159 kB)SWZ 5ABM23 (3 MB)5Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – wynik postępownanie (353 kB)

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz produktów do wykonywania badań (4/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ 4Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – SWZ (7 MB)swz 4-Z-23 (153 kB)4Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – odpowiedzi na pytania1 30.05.2023 (260 kB)4Z23 Postępowanie o udzielenie…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań” (3/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ 3Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – SWZ (11 MB)siwz 3-Z-23 ACM (153 kB)3Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia 1 06.04.2023 (413 kB)wyjaśnienia2 3-Z-23 (246 kB)3Z23…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz preparatu dezynfekującego” (2/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ swz 2-Z-23 ACM (153 kB)2Z23 postępowanie o udzielenia zamówienia – SWZ (3 MB)2Z23 postępowanie o udzielenia zamówienia – wyjaśnienia1 11.04.2023 (241 kB)2Z23 postępowanie o udzielenia zamówienia…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa peptydu o długości 32 aminokwasów” (1/Z/23)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002 ↓ swz 1-Z-23_JZJ (415 kB)swz 1-Z-23 (147 kB)wyjasnienia 1-Z-23_24.02.2023.pd f (244 kB)1Z23 Dostawa peptydu – wyjaśnienie2 do pytania (209 kB)1Z23 Dostawa peptydu – wynik postępowania (393 kB)

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych” (6/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ swz 6-Z-22 (90 kB)6Z22 Dostawa materiałów medycznych – SWZ (3 MB)6Z22 Dostawa materiałów…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych” (5/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ swz 5-Z-22 (87 kB)swz 5-Z-22 (613 kB)278_2022 Uczestnicy postępowania 5Z22 (623 kB)unieważnienie 5-Z-22…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań” (4/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach ↓ swz 4-Z-22 (783 kB)swz 4-Z-22 (769 kB)4Z22 Dostawa produktów do wykonywania…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę środków ochrony indywidualnej” (3/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ 3Z22 Dostawa środków ochrony indywidualnej – SWZ (4 MB)3-Z-22 SWZ (95 kB)3Z22 Dostawa…

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę produktów do wykonywania badań” (2/Z/22)

w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. ↓ 2Z22 Dostawa produktów do wykonywania badań – SWZ (3 MB)swz 2-Z-22 (98 kB)2Z22…