Postępowanie o udzielenia zamówienia na „DOSTAWA PRODUKTÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ” (1/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ swz 1-Z-24 (384 kB)swz 1-Z-24 (160 kB)wyjasnienia 1-z-24 z dn. 29.01.2024 (220 kB)SWZ-1-Z-24 – wyniki (385 kB)

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługi sporządzania analiz biostatystycznych wyników badań w projekcie” (5/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ SWZ 5ABM23 (159 kB)SWZ 5ABM23 (3 MB)5Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – wynik postępownanie (353 kB)

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz produktów do wykonywania badań (4/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002. ↓ 4Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – SWZ (7 MB)swz 4-Z-23 (153 kB)4Z23 Postępowanie o udzielenie zamówienia – odpowiedzi na pytania1 30.05.2023 (260 kB)4Z23 Postępowanie o udzielenie…