Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługi sporządzania analiz biostatystycznych wyników badań w projekcie” (5/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.