Ostatni dzień na 16 European Public Health Conference #EPH2023 niestety już niemal za nami. To był bardzo intensywny czas – nieprawdopodobnie inspirujący. Możliwość spotkania z przedstawicielami World Health Organization, European Commission i międzynarodowym gronem badaczy, naukowców i praktyków, skupionych wokół jednego celu: zadbania o lepszą, zrównoważoną przyszłość dla ludzkości.

Fundamentem naszych działań jako Zespołu Acellmed jest szukanie odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania zdrowia publicznego. Niewątpliwie – co widać mocno w programie – wciąż takim wyzwaniem pozostaje COVID-19.

„Niestety, SARS-CoV-2 przestał być kwestią polityczną. Ale nie przestał być kwestią zdrowotną, wciąż dużym problem i wyzwaniem dla zdrowia publicznego i medycyny” – ta myśl przejawiała się w wielu wystąpieniach. Tym bardziej czujemy się zobligowani i zmotywowani, by rozwijać nasz projekt – kontynuować prace nad naszym innowacyjnym lekiem hamującym rozwój COVID-19, realizowany wspólnie z Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia i Uniwersytetem Wrocławskim.

Wielkie gratulacje i podziękowania dla głównego Organizatora EUPHA – European Public Health Association!

Szczególnie dziękujemy za poruszającą, pozostającą mocno w pamięci sesję – warsztaty „Female lreadership in times of crisis – fostering a sustainable future for humanity.