Formularz Kontaktowy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.

  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową : biuro@acellmed.pl

  3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, hostingodawcy strony www.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym momencie.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

  Adres

  ACELLMED Sp. z o. o.
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
  41-800 Zabrze
  biuro@acellmed.pl
  Mobilny punkt wymazowy
  Czynne: pon-niedz 8:00-16:00