Światowy Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Mianem tym określa się schorzenia, których częstość występowania w populacji jest bardzo niska (dotyczy mniej niż 5 na 10.000 osób) i często charakteryzuje się ciężkim, postępującym przebiegiem. Jedną z takich chorób jest niedobór komórek macierzystych rąbka rogówki (ang. limbal stem cell deficiency, LSCD) – deficyt i/lub dysfunkcja komórek,  uniemożliwiające…