Światowy Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Mianem tym określa się schorzenia, których częstość występowania w populacji jest bardzo niska (dotyczy mniej niż 5 na 10.000 osób) i często charakteryzuje się ciężkim, postępującym przebiegiem.

Jedną z takich chorób jest niedobór komórek macierzystych rąbka rogówki (ang. limbal stem cell deficiency, LSCD) – deficyt i/lub dysfunkcja komórek,  uniemożliwiające właściwą regenerację nabłonka rogówki. Nieleczony może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty wzroku i znaczącego pogorszenia jakości życia.

Acellmed podjął się opracowania innowacyjnego leku dla tej grupy osób:  spersonalizowanego  opatrunku do regeneracji rogówki za pomocą komórek własnych chorego. Nasze rozwiązanie, przygotowane za pomocą biodruku i druku 3D, jest całkowicie biodegradowalne i dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta. Co więcej, charakteryzuje się dużą wytrzymałością i poręcznością chirurgiczną, co ułatwia jego aplikację. Uzyskiwane do tej pory na modelu dużych zwierząt wyniki są bardzo obiecujące. Wierzymy, że już w niedalekiej przyszłości nasze rozwiązanie będzie mogło służyć ludziom, pomoże im w powrocie do zdrowia i aktywnego życia.

Projekt realizowany jest przez Acellmed oraz Śląski Parki Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Leave Comment