Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa peptydu o długości 32 aminokwasów” (1/Z/23)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Leave Comment