W dniach 16-18 marca 2024 roku na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, w związku z obchodami 150-lecia utworzenia kliniki okulistycznej, na niniejszym uniwersytecie odbyło się sympozjum poświęcone wymianie informacji na temat nowych procedur terapeutycznych – tj. terapie komórkami macierzystymi, techniki transplantacji, innowacyjne podejście w retinologii oraz chirurgii okulistycznej.

W niniejszych obchodach na zaproszenie szefa Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, prof. dr Arnea Viestenza, udział wziął prof. Dariusz Dobrowolski (Śląski Uniwersytet Medyczny) z wykładem „Inżynieria tkanki rogówki – biodruk hodowane komórki nabłonkowe”, prezentującym wyniki projektu „Opatrunek biodegradowalny do rekonstrukcji rogówki przygotowywany w ramach przeszczepu autologicznego z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D”, realizowanego przez lidera projektu firmę Acellmed, Śląski Park Technologii Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wykład prof. Dobrowolskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników niniejszego Sympozjum. Na wspomnianym kongresie projekt prezentowany przez prof. Dobrowolskiego był jedynym projektem prezentującym tak zaawansowaną, spersonalizowaną terapię wykorzystującą druk 3D i bio-druk.