5th International Wroclaw Scientific Meetings

W dniach 19-21.10.2023 r. odbył się, “5th International Wroclaw Scientific Meetings”, na którym Pani dr Olga Michel zaprezentowała wystąpienie: “The effect of calibration technique on the stability of liposomes in formulation against the infection  progress of virus SARS-CoV-2” (prezentacja badań z prowadzonego przez nasze konsorcjum grantu: “Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2”, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych).

Niniejsze wystąpienie otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii „Best oral presentation” i w związku z powyższym zostanie opublikowane na łamach specjalnego wydania czasopisma Advances in Clinical and Experimental Medicine (IF=2.1, MEiN=140 pkt.) 2023, Vol. 32, Special Issue 3.

KONFERENCJA HEALTH BUSINESS INNOVATIONS W ZABRZU (HBI 2023)

Acellmed wziął udział w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji Health Business Innovations, poświęconej szeroko pojętej ochronie zdrowia, która odbyła się 22 czerwca br. w Zabrzu. To bardzo ważne wydarzenie z obszaru bio-med-tech-biz przyciągnęło ponad 200 osób, wśród których byli zarówno przedsiębiorcy, naukowcy, medycy jak i samorządowcy. Uczestnicy HBI 2023 mieli możliwość wzięcia udziału w prezentacjach, dyskusjach…

KONFERENCJA „INNWET – INNOWACYJNE STRONY WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII I ZOOLOGII”

W dniu 24 maja br. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,InnWet – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii”. Podczas tego wydarzenia poruszone zostały m.in. zagadnienia związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem. Miło jest nam poinformować, że podczas konferencji przedstawicielki naszego Zespołu, dr n. wet. Joanna Tunikowska (Uniwersytet Przyrodniczy we…