W dniu 24 maja br. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,InnWet – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii”. Podczas tego wydarzenia poruszone zostały m.in. zagadnienia związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem.

Miło jest nam poinformować, że podczas konferencji przedstawicielki naszego Zespołu, dr n. wet. Joanna Tunikowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz mgr inż. Marzena Dyhdalewicz (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia) zaprezentowały dotychczasowe wyniki badań nad regeneracją rogówki do wykorzystania w weterynarii podczas wykładu pt.

„Innowacyjny opatrunek biodegradowalny do autologicznego przeszczepu komórek rąbka rogówki w leczeniu chorób rogówki u psów i koni”.

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w konferencji oraz zaprezentowania wyników realizowanego przez nas projektu.