Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz produktów do wykonywania badań (4/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.