Acellmed nie zwalnia tempa w pracy nad nowymi rozwiązaniami. Sprawdź aktualne nabory.

Prowadzone nabory:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO:

EKSPERT DS. ROZWOJU TECHNOLOGII

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2”, dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Podmiot ogłaszający nabór:

Acellmed Sp. z o.o.

  1. M. Curie-Skłodowskiej 10C

41-800 Zabrze

Miejsce publikacji ogłoszenia:

Strona www.acellmed.pl

Charakter zatrudnienia: umowa o pracę /umowa zlecenie/ kontrakt

Przewidywany czas obowiązywania umowy od lutego/marca 2023 do grudnia 2023 z możliwością wydłużenia.

Szacowany wymiar zaangażowania: – łącznie 2/5 etatu/m-c. Przewiduje się możliwość zaangażowania większej liczby osób – zależnie od obciążenia zawodowego i dynamiki prac badawczych.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: luty 2023

OPIS ZADAŃ:

Odpowiedzialny za skonfigurowanie i monitorowanie całego procesu badawczego na poziomie komórkowym i na małych zwierzętach – w tym:

  • za wytwarzanie leku w standardzie GMP,
  • weryfikacje procesu badawczego w kontekście wymogów regulatywnych.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • Doktor inżynier,
  • badacz/specjalista w zakresie biotechnologii,
  • doświadczenie w realizacji projektów badawczych rozwijających nowe produkty terapeutyczne/leki – min. 10 lat

Więcej informacji – w załączeniu