Już dzisiaj rozpoczął się IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych z bardzo ciekawym programem wpisującym się w zakres działań @Acellmed. Za nami bardzo interesująca sesja poświęcona okulistyce: „Okulistyka: czy udaje nam się zapobiec utracie wzroku?”, z udziałem wybitnych ekspertów, w tym m.in. z udziałem: Wiceministrem Zdrowia Panem Maciejem Miłkowskim, Konsultantem Krajowym z okulistyki Panem prof. Markiem Rękasem, Prorektorem ds. Rozwoju i Transferu Technologii ŚUM w Katowicach – Kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki SUM w Katowicach Panem prof. Edwarda Wylęgały.

Przed nami ważne sesje poświęcone: zdrowiu publicznemu, onkologii, immunologii – wirusologii, chorobom rzadkim, lekom biologicznym i biorównoważnych czy debatą poświęcona Start-Up-Med.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to jedno z głównych wydarzeń dedykowanych branży medycznej w Polsce. Wydarzenie, to skupia głównych ekspertów z sektora ochrony zdrowia, w tym przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, jednostek centralnych działających w sektorze ochrony zdrowia, lekarzy, przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów, naukowców, menedżerów, przedstawicieli firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w tym przedstawicieli start-upów medycznych. To również doskonałe forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i inspiracji dla przedstawicieli biznesu i nauki – osób i instytucji aktywnie działających na rzecz innowacji w ochronie zdrowia.

Bardzo cieszymy się na udział w tym wydarzeniu – do zobaczenia na Kongresie!