Miło nam poinformować, że projekt Acellmedu, złożony wraz ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, znalazł się na 1. miejscu w rankingu zwycięskich projektów
w konkursie organizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania Oś Priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.2 Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach).

Tym samym nasz projekt zatytułowany: „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA” otrzymał dofinansowanie na zaplanowane badania a my – możliwość realizacji prac nad przygotowaniem nowoczesnego leku onkologicznego.

Gratulujemy całemu zespołowi!

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo tutaj.