Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.

Firma ACELLMED Sp. z o.o. oraz Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania Oś Priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.2 Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach.

Projekt nosi nazwę: „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.”
CEL PROJEKTU – rozwój aktywności i działalności badawczo-rozwojowej i konkurencyjności poprzez realizacje prac B+R, których efektem będzie innowacyjny produkt w postaci rusztowania z osadzonymi komórkami uzyskane w oparciu o technologię biodruku i druku 3D do zastosowań w rekonstrukcji rogówki. Cel zostanie osiągnięty do lutego 2023.
Głównym celem naukowym będzie opracowanie składu materiałowego oraz technologii rusztowania jak również izolacji, namnażania oraz zasiedlania tego rusztowania komórkami macierzystymi pacjenta. Acellmed i Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia dążą do opracowania leku mogącego znaleźć zastosowanie w procedurze medycyny regeneracyjnej.

Założenia projektu:

 • otrzymanie stabilnego, wytrzymałego rusztowania o akceptowalnej w procedurze chirurgicznej przezierności, porównywalnej do produktu dostępnego na rynku
 • uzyskanie zdolności do pozyskiwania, hodowli komórek rąbka rogówki ich przechowywania oraz podstawowej charakterystyki
 • otrzymanie sterylnego i biozgodnego rusztowania mogącego zostać przebadane w kontakcie z komórkami lub w warunkach in –vivo
 • opracowanie modelu badawczego dla komórek rogówki uwzględniającego obecność materiału wchodzącego w skład rusztowania
 • otrzymanie alternatywnej metody produkcji rusztowania opartej o automatyczną i powtarzalną technologię druku 3D (biodruku)
 • osiągnięcie zdolności równomiernego rozmieszczenia komórek na powierzchni rusztowania przy pomocy druku 3D
 • wykazanie prawidłowego wzrostu komórek rogówki z użyciem przynajmniej jednego z wytworzonych rusztowań w warunkach in vitro
 • pozytywna ocena rusztowań z komórkami pod względem zastosowań w zabiegu chirurgicznym
 • wykazanie skuteczności procedury chirurgicznej naprawy rogówki z użyciem opracowanego prototypu
 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021-28.02.2023

Wartość projektu:

 • Wydatki kwalifikowane: 4 067 164,81 zł
 • Wnioskowane dofinansowanie: 3 457 090,07 zł

Adres

ACELLMED Sp. z o. o.
Punkt Pobrań Gliwice
ul. Akademicka 50
44-100 Gliwice
biuro@acellmed.pl
tel. 698 176 826

Formularz Kontaktowy

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Acellmed Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Acellmed Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10c, dalej jako "Acellmed". Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@acellmed.pl.


  Polityka prywatności - więcej