Badanie SARS-CoV-2 Met. Real Time RT-PCR

Aktualnie metodami zalecanymi w celu potwierdzenia zakażenia
SARS-CoV-2
są metody molekularne, wykrywające materiał genetyczny wirusa (real time RT PCR).

Najczęstsze objawy kliniczne zakażenia SARS-Cov-2 u większości zakażonych to:

  • gorączka (83–99%),
  • kaszel (59–82%),
  • zmęczenie (44–70%).

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Jeżeli nie masz objawów, ale na na podstawie wywiadu epidemiologicznego (np. potwierdzone przypadki zarażenia z Twojego otoczenia) stwierdzisz wysokie prawdopodobieństwo zakażenia możesz wykonać odpłatny test na obecność wirusa SARS-CoV-2 met. PCR w jednym z naszych punktów pobrań.

Informacje dla osób po zakażeniu lub kwaratannie.
Badanie kontrolne należy wykonać po min. 14 dniach od pierwszego dodatniego wyniku. W przypadku wyniku ujemnego, badanie należy powtórzyć po ≥24. godz. Dwa kolejne wyniki ujemne z dużym prawdopodobieństwem świadczą o eliminacji wirusa z dróg oddechowych. W przypadku, gdy którykolwiek wynik jest dodatni, badania należy powtarzać w odstępach 7 dniowych, do uzyskania 2 kolejnych wyników ujemnych w odstępach 24 godzinnych.

W punkcie pobrań zostanie profesjonalnie przeprowadzona procedura rejestracji i pobrania. Pobrane próbki zostaną odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do laboratorium zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego ds. mikrobiologii.

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 (32) 705 03 06

Badanie ilościowe przeciwciał IgG – SARS-CoV-2 – nowość

Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 dni od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG są p/c „późnej fazy” infekcji, wskazującymi na rozwinięcie swoistej humoralnej odpowiedzi immunologicznej, która sprawia, że zaczynają wytwarzać się przeciwciała świadczące o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Wynik dodatni może świadczyć o przebytym, nieaktywnym zakażeniu.

Obecnie do naszej oferty wprowadzamy badanie przeciwciał IgG – SARS-CoV-2 metodą ilościową (chemiluminescencyjne oznaczenie immunochemiczne wykorzystujące cząstki paramagnetyczne, przeznaczone do ilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy (badania z krwi)). Niniejsze badanie można przeprowadzić przed zaszczepieniem sprawdzając kontrolnie  poziom przeciwciał IgG w surowicy u danej osoby oraz po zaszczepieniu aby sprawdzić jaka jest odpowiedź immunologiczna organizmu na szczepionkę (zgodnie z informacjami od producentów szczepionek pełne wykształcenie odporności u większości osób zaszczepionych będzie miało miejsce w terminie 7-14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki).

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 (32) 705 03 06

Interpretacja wyniku:

Badanie ilościowe przeciwciała IgG  – SARS-CoV-2

Jednostka: IU/mL

Zakres:

< 10 IU/mL – niereaktywny

> 10 IU/mL – reaktywny

Zak.ref <10 IU/mL

Co oznacza wynik testu?

Reaktywny wynik testu, oznacza, że organizm ma lub miał wcześniej styczność z wirusem SARS-COV-2 lub rozwinął odpowiedź immunologiczną w odpowiedzi na podane szczepienie, czyli wyprodukował przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Niereaktywny wynik testu oznacza, że przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-COV-2, nie zostały znalezione w pobranej próbce.

Wynik niereaktywny może wystąpić u osób zakażonych lub po szczepieniu, jeśli pobranie materiału nastąpiło na zbyt wczesnym etapie, a organizm jeszcze nie miał wystarczająco dużo czasu na wytworzenie przeciwciał przeciw SARS-COV-2.

Jeżeli obecne objawy wskazują na chorobę należy zgłosić się do lekarza celem wykonania testu SARS-COV-2 RNA met. real time RT-PCR.

Testy kasetkowe IgG/IgM – SARS-CoV-2

metoda: immunochromatografia – szybki test jakościowy

Diagnostyka serologiczna pozwala na wykrycie obecności przeciwciał i może mieć znaczenie w szczególności u osób, u których infekcja przebiegała bezobjawowo lub z łagodnymi objawami. Obecność przeciwciał sugeruje styczność pacjenta z wirusem i wytworzenie do niego przeciwciał przez organizm zakażonego.

Przeciwciała anty – SARS-CoV-2 IgG/IgM pojawiają się we krwi pacjenta w okresie 7-14 dni od potencjalnego zakażenia.
Testy serologiczne powinny być traktowane jako uzupełnienie metod molekularnych.

W celu uzyskania pełnego obrazu nabierania odporności badania serologiczne wykonuje się w surowicy krwi pobranej w dwóch okresach czasowych. Pierwszy raz po 7 dniach od prawdopodobnego kontaktu lub potwierdzonego zakażenia testem PCR oraz po 2-4 tygodniach (druga próbka surowicy).

Wynik dodatni testu wymaga dalszej diagnostyki i potwierdzenia.
Wynik ujemny testu nie wyklucza możliwości zakażenia.
Wynik testu samodzielnie nie może stanowić podstawy diagnozy lub wykluczenia COVID-19.
Wynik testu stanowi składową kompleksowego procesu diagnostyki oraz leczenia i musi być interpretowany w odniesieniu do stanu pacjenta, danych klinicznych, wywiadu epidemiologicznego i innych badań diagnostycznych (w tym badania met. PCR).

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 (32) 705 03 06

Badanie SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy​

Testy antygenowe II generacji zostały dopuszczone do użytku na terenie Polski.
Są tańszą i szybszą alternatywą do potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Niestety nie posiadają takiej dokładności jak testy molekularne NAAT wykonywane m.in. met. real-time RT-PCR.
Wg wytycznych WHO i CDC testy antygenowe mogą być wykorzystywane między innymi do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów.
Dopuszczalne jest wstępne badanie testem wykrywającym antygen SARS-CoV-2.
W takim przypadku osoby z wynikiem pozytywnym należy traktować jako zakażone, zaś pozostałe osoby z wynikiem ujemnym poddać badaniu metoda NAAT.

Ważne, aby pamiętać, że wiarygodny wynik testu antygenowego uznajemy wynik dodatni tylko u osoby z objawami choroby wskazującymi na COVID-19.
W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych uzyskanie wyniku ujemnego nie upoważnia nas do jakichkolwiek wniosków.

U pacjentów bezobjawowych, u których istnieje ryzyko / podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 należy wykonać test molekularny. W celu zwiększenia dostępności do testu molekularnego w ww. grupie pacjentów, zwłaszcza w ogniskach zakażeń, można wstępne badanie przeprowadzić testem wykrywającym antygen SARS-CoV-2 i osoby z wynikiem pozytywnym traktować jako zakażone, zaś pozostałe osoby z wynikiem ujemnym poddać badaniu metodą NAAT.
U osób badanych, bez jakichkolwiek objawów i bez podejrzenia o kontakt z osobami zakażonymi, wyniki ujemne pozwalają z dużym prawdopodobieństwem uznać tą osobę za aktualnie nie transmitującą zakażenia.

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 (32) 705 03 06