Wykrywanie materiału genetycznego SARS-CoV-2: Metoda Real time RT PCR, badanie genetyczne, molekularne. Wynik z tłumaczeniem na język angielski:

290 PLN

Wykrywanie materiału genetycznego SARS-CoV-2 SZYBKA METODA: Metoda Real time RT PCR, badanie genetyczne, molekularne. Wynik z tłumaczeniem na język angielski – wynik do 3 godzin:

450 PLN

Wykrywanie antygenu SARS-CoV-2: Metoda immunochromatograficzna, szybki jakościowy test kasetkowy. Wynik w języku polskim:

98 PLN

Wykrywanie antygenu SARS-CoV-2: Metoda immunochromatograficzna, szybki jakościowy test kasetkowy. Wynik z tłumaczeniem na język angielski:

150 PLN

Wykrywanie przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2: Metoda chemiluminescencji, badanie ilościowe:

130 PLN

Wykrywanie materiału genetycznego SARS-CoV-2 z pobraniem wymazu w domu Pacjenta: Metoda Real time RT PCR, badanie genetyczne, molekularne. Wynik z tłumaczeniem na język angielski:

550 PLN