Badanie SARS-CoV-2 met. real time RT-PCR:

450 PLN

Badanie SARS-CoV-2 met. real time RT-PCR z pobraniem wymazu w domu Pacjenta:

550 PLN

Przeciwciała anty - SARS-CoV-2 IgG/IgM:

120 PLN

Adres

ACELLMED Sp. z o. o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
41-800 Zabrze
biuro@acellmed.pl
tel. 698 176 826